1.600.000 kilometara, potrošnja osam grama! Kompanija Laser Power Systems iz Coneccticut-a razvija tehnologiju i priprema prvi prototip električnog automobila koji će kao pogonsko gorivo koristiti Torij. Torij je elelment sličan Uraniju. Zbog njegove gustoće ima potencijal proizvesti veliku količinu toplote. Prema ravnatelju Laser Power Systemsa Charlsu Stevensu jedan gram Torija proizvede više energije nego 28.000 […]

Read More →